Junák – český skaut

216. klub OS Ježci

Nohy staré, srdce mladé, šedá hlava, mysl zdravá – oldskauti Jihlava – Ježci.

Jako každý rok, i letos byla v únoru valná hromada, na které bylo zvoleno nové vedení klubu ve složení: vedoucí klubu byla znovu zvolena sestra Jana Krechlerová, zástupci Ludmila Sedláková a František Krédl. V roce 2015 bylo v našem klubu registrováno 16 členů (z toho 6 bratrů a 10 sester). Většina členů jsou důchodci, 5 mladších sestry jsou pracující.
Na konci roku 2015 byl průměrný věk člena klubu je 73,3 roků.
Stáří či mládí našich členů udává i charakter našeho skautského života. Z činnosti klubu téměř vymizely vycházky, protože stárneme, sil ubývá a nemocí přibývá. 2 km chůze je pro mnohé členy problém. Setkáváme se pravidelně první středu v měsíci na schůzce v klubovně (zúčastňuje se 8–12 členů). V roce 2015 jsme společně oslavili 85. narozeniny br. Dvořáka a 80. narozeniny Lída Sedlákové.
Zhruba v polovině měsíce se jen projdeme po městě a potom navštívíme nějakou výstavu či kavárnu. To, že už se nemůžeme zúčastňovat obvyklé skautské praxe neznamená, že přestáváme být skauty. Co nás to ke společným setkáním stále táhne? Věrnost skautským ideálům.

Jednotlivé akce:

mapa webu | Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. © 2016