Junák – český skaut

7. dívčí oddíl

Skautky

Naše činnost

Pravidelné schůzky v pátek od 15:30 – 17:00 v klubovně Dělnická 7, Jihlava

Tříkrálová sbírka 7. ledna
Účastnily se 3 skautky, chodily jsme po jihlavském náměstí a vybíraly na Charitu. Někteří lidé byli nepříjemní, ale byli i tací, kteří rádi přispěli.

Den sesterství 21. února
Účastnily se 7 skautek, oslavily jsme společně den sesterství, šly jsme do Aquaparku v Jihlavě, poté si uvařily společně večeři a nakonec pustily film. Druhý den jsme šly společně na mši.

Svojsíkův závod 11. dubna
Účastnilo se 8 skautek, zúčastnily jsme se Svojsíkova závodu, na kterém jsme obsadily 1. místo.

Výprava na Šumavu 24. – 26. dubna
Účastnily se 4 skautky. Jely jsme společně se světluškami, vlčaty a skauty do Žihobce. Zde jsme spali na místní faře. V sobotu jsme měli výpravu po Šumavě, večer soukromou mši v kostele.

Sportovní den 13. června
Účastnily se 4 skautky. Společně se skautkami, vlčaty a skauty jsme pořádali společný sportovní den. Připravili jsme si pro děti několik her.

Tábor 25. července – 8. srpna
Účastnilo se 7 skautek. Účastnili jsme se letního tábora, který trval 14 dní. Tábor se konal v Uhřínově. Hráli jsme hry, zkoušeli skautské dovednosti, pořádali výpravy, plnili odborky.

Babí léto 26. září
Účastnilo se 5 skautek. Jako každý rok jsme se účastnily na Babím létě, které pořádalo středisko Divočáci v jihlavské ZOO. Stáli jsme na stanovišti a plnili s návštěvníky úkoly nebo jsme s nimi vyráběli.

Výprava 24. října
Účastnilo se 5 skautek. Připravila jsem pro holky hru po Jihlavě.

Vánoční výprava 11. – 13. prosince
Účastnily se 4 skautky. Účastnily jsme se Společné výpravy se světluškami, vlčaty a skauty do Brtnice. Zde jsme spali na místní faře. Byly připraveny nejrůznější hry, měli jsme domluvenou prohlídku zámku, v neděli jsme se účastnili mše.

Betlémské světlo 24. prosince
Účastnilo se 6 skautek. Stály jsme před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě a rozdávaly společně se světluškami Betlémské světlo. Měli jsme také připravené malé občerstvení jako perníčky, vánočka a teplý čaj. Do toho jsme společně hrály a zpívaly koledy.


Světlušky

Schůzky světlušek
Každé úterý od 16:00 – 17:30

Tábor Uhřínov 1. – 14. srpna
Téma táborové hry - tupinové a vládce Vravrakra – objevování ostrova

Schůzky světlušek
Každý čtvrtek od 17:00 – 18:30

Koncert ZUŠ 17. září
Tohoto koncertu jsme se zúčastnili z důvodu, že polovina světlušek účinkovala nebo se chtěla jít podívat. A tak místo schůzky jsme se šli kulturně vzdělávat.

Babí léto 26. září
Ráno jsme se sešli všichni skauti z Jihlavy u hlavního vchodu ZOO. Poté nás Prokop rozdělil na jednotlivá stanoviště po celé ZOO. Celý den chodilo spoustu lidí. Součástí Babího léta byl také křest rysa a jedna svatba.

Výprava na kolech
První společná výprava světlušek ve školním roce 2015/2016 byla na kolech do Luk nad Jihlavou.

Drakiáda 31. října
Byla pořádána společně s kluky.

Mikulášská výprava 21. listopadu
Jednodenní výprava.

Vánoční výprava Brtnice 11. – 13. prosince
Celo víkendová výprava na faru v Brtnici.

Betlémské světlo 24. prosince
Rozdávání Betlémského světla před kostelem sv. Jakuba.

Letos se chystáme na závod světlušek a vlčat.

Sepsala: Marie Mičánová ml.mapa webu | Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. © 2016