Junák – český skaut

Středisko Zvon Jihlava, z. s.

Základní informace o středisku

V r. 2015 sdružovalo středisko Zvon 7. roj světlušek, 7. smečku vlčat – Stopaři, oddíl VS Karibů a 216. klub OS Ježci.

Oddíly, klub OS Ježci a středisková rada se scházely v klubovně Dělnická 7.

Klubovnu užívalo také středisko Divočáci /dle vzájemné dohody/.

Na základě ustanovení v novém Občanském zákoníku došlo od 1. 4. 2015 ke změně názvu střediska:
starý název
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „ZVON“ Jihlava
se změnil na nový
Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s.

Činnost střediska

Tábořiště Bohuslavice

Na základě žádosti obce Bohuslavice jsme uzavřeli smlouvu o prodeji pozemku parcelní číslo 685/59, trvalý travní porost ve výměře 315 m2, (místo táborového kruhu za potokem), za cenu 3 150 ,- Kč. Prodej byl schválen ústředím Junáka.

O táboření na našem tábořišti projevil zájem 11. oddíl vodních skautů České Budějovice,(informaci o něm získal od pana J. Kováře), táboření bylo schváleno i odborem životního prostředí v Telči, ale nakonec se pro malou plochu tábořiště jejich tábor uskutečnil v jiné lokalitě na větší louce patřící panu Jiřímu Kováři.

Po konzultaci s ústředím jsme na celostátním skautském webu uveřejnili inzerát s nabídkou tábořiště jiným oddílům. Zatím bez ohlasu.

Semináře a školení

Zúčastnili jsme se XV. Skautského semináře ELŠ v Praze.

Tábory

Střediskový tábor se konal od 1. do 14. 8. 2015 v Uhřínově. Děti i vedoucí ho hodnotí jako vydařený. Úspěšný byl i boj s velikými vedry. Děti byly motivovány výzvami: tři orlí pírka, noční výsadek – skauti a skautky, noční bdění.

V průběhu došla voda pitná i užitková, řešeno dovozem vody z Uhřínova. Bourání tábora, již nebyl další zájemce o táboření.

Tábor Sasanek

Pod vedením Anny Cafourkové se uskutečnil v klubovně od 6. do 12. 7. příměstský tábor Sasanek. Společně vařily, vyráběly zajímavé věci, podnikly výlet vlakem. Pro veliké vedro nebylo možné přespávat v klubovně, jak bylo původně v plánu.

Různé

Skautky a skauti se zapojili do Tříkrálové sbírky. Příspěvky pro Charitu vybírali v Jihlavě a ve Vyskytné u Jihlavy. Celkově vybrali 11 360 Kč.

Skautky se zúčastnily regionálního kola Svojsíkova závodu, který vyhrály.

Krajského kola se bohužel nakonec nemohly zúčastnit.

Od 1. 9. 2015 nastaly změny ve vedení oddílů. Odešli Marek Pokorný – vůdce vlčat a Anežka Mičánová. Vůdcem 7. Smečky vlčat byl jmenován Karel Petr, zástupcem vůdce Jakub Kodet, který po Markovi převzal administraci skaut.ISu Zástupkyní vedoucí světlušek byla místo Anežky jmenována Marie Mičánová ml.

Anna Cafourková skončila z důvodu změny zaměstnání s vedením Sasanek. Od listopadu se Sasanky opět scházely pod vedením Ludmily Hronové a Ludmily Sedlákové za občasné pomoci Terezy Vázquézové.

26. 9. jsme pomáhali Divočákům s organizací Babího léta v ZOO. Nádherné počasí a další akce v ZOO přilákaly spoustu návštěvníků, asi nejvíce od doby, kdy se akce pořádá – rozdáno 350 průvodek.

Z dotací se pro potřeby oddílů i střediska koupila kytara, fotoaparát, nový kredenc do kuchyňky v klubovně, hrnec a tyče k týpí.

Oddíly se zapojily do akce roznášení Betlémského světla.

Hospodaření střediska:

Provozní dotace činily: 22 860 Kč

Hospodářský výsledek: ztráta 8 867 Kč

Ludmila Hronová, vedoucí střediskamapa webu | Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. © 2016